X

School Year 學年 : 
Term 學期 : 
Exam No.
(1. Term 1 Uniform test; 2. Term 1 Midyear Exam)
(3. Term 2 Uniform test; 4. Term 2 Final Exam)


School Year : 2023-2024
Term 1 (Uniform Test)

Level 級別
Student 學生 Sex 性別 OMF 全級名次
S1
LO CHING HEI   羅婧希 F 1
  CHUNG NING YUK   鍾甯旭 F 2
  ZHANG FANGMING   張坊明 M 3
  XUE ZI XUAN   薛紫萱 F 4
  LUI SIU YING   呂少影 F 5
  TSE WING CHING   謝穎晴 F 6
  WONG SIN TUNG SINDY   王倩童 F 7
  ZHANG FANGDE   張坊德 M 8
  HUEW SUM YIU   禤心瑤 F 9
  KWAN WAI LOK   關瑋樂 M 10
S2
DONG VINCY   董玟希 F 1
  CHEUNG YU CHING   張予晴 F 2
  HUNG KWAN LAM   洪君臨 M 3
  NG TSE LONG   吳子朗 M 4
  LEE JORDAN   李卓霖 M 5
  HO CHEUK HIM   何卓謙 M 6
  YAN TSZ YING   殷紫瑩 F 7
  OU LOK TUNG   歐珞彤 F 8
  WONG YUEN CHING   黃婉晴 F 9
  PHUNG SZE MEI   馮思美 F 10
S3
WEN NGA YI   文雅兒 F 1
  LAM HOI CHING   林海晴 F 2
  LEUNG CHAK HIN   梁澤軒 M 3
  CHEUNG TSZ KIU   張芷喬 F 4
  CHAN KA PO   陳嘉葆 F 5
  CHOW TIN YU   周天宇 M 6
  CAI KEI WUN   蔡其桓 M 7
  HUANG TSZ HIN   黃子軒 M 8
  WONG CHUNG NAM   王頌楠 M 9
  HUNG YI LOK   洪懿樂 M 10
Level 級別
Class 班別 First 第一名 Second 第二名 Third 第三名
S1
1A LO CHING HEI   羅婧希 LUI SIU YING   呂少影 YEUNG HO CHUN   楊賀竣
  1B ZHANG FANGDE   張坊德 HUEW SUM YIU   禤心瑤 TANG MEI WAH   鄧媄華
  1C XUE ZI XUAN   薛紫萱 YEUNG HIU TUNG   楊曉彤 CHAU KA LOK   周家樂
  1D CHUNG NING YUK   鍾甯旭 TSE WING CHING   謝穎晴 LI HAU CHING   李巧澄
  1E ZHANG FANGMING   張坊明 WONG SIN TUNG SINDY   王倩童 KWAN WAI LOK   關瑋樂
S2
2A SIT MAN CHING   薛文靖 CHOW TSZ HAM   周子涵 LI CHUN YAT   李進一
  2B DONG VINCY   董玟希 CHEUNG YU CHING   張予晴 HUNG KWAN LAM   洪君臨
  2C ZHENG CHI YIU   鄭智耀 CHAN HO HIM   陳滈謙 HOU KAI BIN   侯凱斌
  2D XUE JOHN   薛宇航 CHEN KEVIN   陳澤愷 LUO HUEN YIN   羅暄然
S3
3A CHAN MOON MOON   陳滿滿 KOU GAOQI   寇高綺 LUK CHI YAN   陸智恩
  3B WEN NGA YI   文雅兒 LAM HOI CHING   林海晴 LEUNG CHAK HIN   梁澤軒
  3C TO CHEUK KAN DUNCAN   陶卓勤 LIU WAI KI   劉煒琦 LEUNG LOK TING HILDA   梁樂婷
  3D CHUI KWAN KIU   徐筠喬 MOK CHLOE YU KIU   莫語喬 SIT MAN CHUNG   薛文仲
Subject 科目
Level 級別
English Name 中文名稱 Sex 性別 OMF 名次
CHINESE HISTORY 中國歷史
S1
XUE ZI XUAN 薛紫萱 F 1
 
 
LO CHING HEI 羅婧希 F 2
 
 
YAU TSZ HUEN 丘紫萱 F 3
 
 
LEE HO YUET 李可悅 F 3
CHINESE LANGUAGE 中國語文
 
LAU WING TO 劉泳醄 F 1
 
 
WONG SIN TUNG SINDY 王倩童 F 1
 
 
XUE ZI XUAN 薛紫萱 F 3
ENGLISH LANGUAGE 英國語文
 
CHUNG NING YUK 鍾甯旭 F 1
 
 
OLIVER JOSHUA CHIBUIKEM 敖寶兒 M 2
 
 
LO CHING HEI 羅婧希 F 3
 
 
CHONG TSZ YUI 張芷睿 F 3
GEOGRAPHY 地理
 
LEE PAK HEI 李栢熙 M 1
 
 
POON YUEN KIU NIKKI 潘琬喬 F 2
 
 
XUE ZI XUAN 薛紫萱 F 2
 
 
CHUNG NING YUK 鍾甯旭 F 2
 
 
KWAN WAI LOK 關瑋樂 M 2
HISTORY 歷史
 
LO CHING HEI 羅婧希 F 1
 
 
CHUNG NING YUK 鍾甯旭 F 2
 
 
ZHANG FANGDE 張坊德 M 3
 
 
XUE ZI XUAN 薛紫萱 F 3
 
 
AU YEUNG PAK MAN 歐陽柏文 M 3
 
 
TSE WING CHING 謝穎晴 F 3
INTEGRATED SCIENCE 綜合科學
 
LO CHING HEI 羅婧希 F 1
 
 
HUEW SUM YIU 禤心瑤 F 2
 
 
LEE PAK HEI 李栢熙 M 2
MATHEMATICS 數學
 
WONG SIN TUNG SINDY 王倩童 F 1
 
 
ZHANG FANGDE 張坊德 M 2
 
 
CHUNG NING YUK 鍾甯旭 F 2
 
 
ZHANG FANGMING 張坊明 M 2
CHINESE HISTORY 中國歷史
S2
OU LOK TUNG 歐珞彤 F 1
 
 
PHUNG SZE MEI 馮思美 F 1
 
 
XU LURAN 許路然 M 3
CHINESE LANGUAGE 中國語文
 
LAI HOI YING 賴愷瑩 F 1
 
 
CHEUNG YU CHING 張予晴 F 2
 
 
DONG VINCY 董玟希 F 3
ENGLISH LANGUAGE 英國語文
 
HO CHEUK HIM 何卓謙 M 1
 
 
LEE CHING YUI 李正睿 M 2
 
 
HUNG KWAN LAM 洪君臨 M 3
 
 
NG HO LAM 吳灝霖 M 3
GEOGRAPHY 地理
 
HUANG ANGEL 黃詩語 F 1
 
 
WONG YUEN CHING 黃婉晴 F 1
 
 
HO CHUNG YAU 何頌柔 F 3
HISTORY 歷史
 
LEE JORDAN 李卓霖 M 1
 
 
LAI HOI YING 賴愷瑩 F 2
 
 
LOK PAK LAM ANDREW 駱柏霖 M 3
INTEGRATED SCIENCE 綜合科學
 
NG TSE LONG 吳子朗 M 1
 
 
DONG VINCY 董玟希 F 2
 
 
XUE JOHN 薛宇航 M 3
MATHEMATICS 數學
 
HOU KAI BIN 侯凱斌 M 1
 
 
CHEUNG YU CHING 張予晴 F 2
 
 
HO CHEUK HIM 何卓謙 M 3
 
 
LEE JORDAN 李卓霖 M 3
 
 
PHUNG SZE MEI 馮思美 F 3
BIOLOGY 生物
S3
LAM HOI CHING 林海晴 F 1
 
 
CHOW TIN YU 周天宇 M 2
 
 
WEN NGA YI 文雅兒 F 2
CHEMISTRY 化學
 
LAM HOI CHING 林海晴 F 1
 
 
CAI KEI WUN 蔡其桓 M 2
 
 
HUANG WAN FEI 黃韻霏 F 2
 
 
HUNG YI LOK 洪懿樂 M 2
CHINESE HISTORY 中國歷史
 
MAN KING LOK 文景樂 M 1
 
 
CHAN KA PO 陳嘉葆 F 2
 
 
KWOK HIN SHUN 郭顯迅 M 2
CHINESE LANGUAGE 中國語文
 
CHAN TSZ WUN 陳梓媛 F 1
 
 
WU WING LAM 吳泳琳 F 2
 
 
WAN SUM YUET 尹心悅 F 3
 
 
CHAN KA PO 陳嘉葆 F 3
ENGLISH LANGUAGE 英國語文
 
CHEUNG TSZ KIU 張芷喬 F 1
 
 
MOK CHLOE YU KIU 莫語喬 F 2
 
 
CHONG YAN YUI 張恩睿 F 3
 
 
MO YU HIN 巫宇軒 M 3
GEOGRAPHY 地理
 
CHAN KA PO 陳嘉葆 F 1
 
 
WEN NGA YI 文雅兒 F 2
 
 
LI JESSIE 李佳馨 F 3
 
 
WONG CHING HO 黃靖荷 F 3
HISTORY 歷史
 
CAI KEI WUN 蔡其桓 M 1
 
 
HUANG TSZ HIN 黃子軒 M 1
 
 
LEUNG CHAK HIN 梁澤軒 M 1
MATHEMATICS 數學
 
HUANG TSZ HIN 黃子軒 M 1
 
 
LAM LOK HIM 林洛謙 M 2
 
 
LAM HOI CHING 林海晴 F 3
PHYSICS 物理
 
CAI KEI WUN 蔡其桓 M 1
 
 
LEUNG CHAK HIN 梁澤軒 M 2
 
 
LI SHING HEI 李晟曦 M 2
公民與社會發展科
 
CHOW TIN YU 周天宇 M 1
 
 
KWOK HIN SHUN 郭顯迅 M 1
 
 
CU TSZ SUM 邱梓森 M 3
 
 
CHAN HAU LAM 陳巧琳 F 3
 
 
CHAN TSZ WUN 陳梓媛 F 3
 
 
LAM HOI CHING 林海晴 F 3
Subject 科目
S1 中一
S2 中二
S3 中三
S4 中四
S5 中五
S6 中六
Median
Mean
Median
Mean
Median
Mean
Median
Mean
Median
Mean
Median
Mean
CHINESE LANGUAGE 中國語文
62
62.14
49.5
49.75
52.5
51.34
ENGLISH LANGUAGE 英國語文
56.67
57.48
65
65.28
67
66.05
MATHEMATICS 數學
73.75
71.81
71.79
71.34
73.33
71.72
CHINESE HISTORY 中國歷史
67.5
67.13
53.16
53.43
72.5
70.07
GEOGRAPHY 地理
82.5
78.06
66
64.24
74.5
70.21
HISTORY 歷史
71
69.36
59.75
61.02
74
72.61
ECONOMICS 經濟
---
---
---
---
---
---
PHYSICS 物理
---
---
---
---
72.5
70.34
CHEMISTRY 化學
---
---
---
---
66.67
64.48
BIOLOGY 生物
---
---
---
---
63.33
59.43
INTEGRATED SCIENCE 綜合科學
67.06
63.63
64.29
61.35
---
---
公民與社會發展科
---
---
---
---
77.27
76.39
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 資訊及通訊科技
---
---
---
---
---
---
VISUAL ARTS 視覺藝術
---
---
---
---
---
---
CHINESE LITERATURE 中國文學
---
---
---
---
---
---
BAFS 企業、會計與財務概論
---
---
---
---
---
---
MATHS-M1 數學延伸單元一
---
---
---
---
---
---
MATHS-M2 數學延伸單元二
---
---
---
---
---
---